Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"   Poleć znajomemu    
         english     pobierz     linki     napisz     kontakt     home        

YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp
LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
2016-09-26
Śp. Władysław Zacharasiewicz (1912-2016)

W wieku 104 lat zmarł 22 września 2016 r. w Waszyngtonie (USA) weteran II wojny światowej, więzień sowiecki i syberyjski zesłaniec, działacz społeczny m.in. przedwojennej Polskiej YMCA, zasłużony nestor Polonii amerykańskiej i wielki patriota Władysław Zachariasiewicz.

Urodził się 7 listopada 1912 r. w Krakowie. Po ukończeniu V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był jednym z liderów Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w Krakowie, prezesem Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej w Krakowie i kierownikiem Działu Młodzieży Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światpol".

Władysław Zachariasiewicz brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w 2. Batalionie Pancernym w rejonie Lwowa i został aresztowany przez Sowietów podczas próby przekroczenia granicy rumuńskiej. Po zwolnieniu w marcu 1942 r. z nominacji Ambasady RP w Kujbyszewie został kierownikiem Placówki Opieki Społecznej w Czelabińsku na Uralu, a po ponownym aresztowaniu przez NKWD wydalony z ZSRR. Po rekonwalescencji pracował kolejno: w Placówce Łączności z Krajem przy Konsulacie Generalnym RP w Konstantynopolu, w Biurze Rządu RP z siedzibą w Londynie oraz jako Delegat Rządu RP do opieki nad uchodźcami we Włoszech współpracował z 2 Korpusem Polskim Gen. Władysława Andersa.

Po II wojnie światowej Władysław Zachariasiewicz był działaczem polonijnym, m. in zasiadał we władzach Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światowid", był dyrektorem wykonawczym Polskiego Komitetu Imigracyjnego i Pomocowego w Nowym Jorku oraz czynnie zaangażowany w pracach wielu organizacji polonijnych w USA, w tym Kongresu Polonii Amerykańskiej. W. Zachariasiewicz był członkiem SPK w Waszyngtonie oraz wieloletnim pracownikiem administracji amerykańskiej - m.in. asystentem Poczmistrza Generalnego USA John`a Gronouski`ego.

Z ramienia Departamentu Poczty doprowadził do wydania w Stanach Zjednoczonych historycznego znaczka pocztowego (z orłem białym w koronie i krzyżem na czerwonym tle) z okazji Millenium Chrześcijaństwa Polski.

W 1978 r. przeszedł na emeryturę, ale jego aktywność społeczna nie uległa zmianie. Został koordynatorem Ogólnoamerykańskiego Komitetu Ufundowania Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie i członkiem władz Fundacji Jana Pawła II tworząc Koła Przyjaciół Fundacji w różnych ośrodkach polonijnych. Współpracował Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w Warszawie. Był gościem Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy w Polsce i członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

W 2005 r. został mianowany majorem Wojska Polskiego. Jest autorem obszernej publikacji pt. "Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej", Oficyna Wydawnicza "Rytm" - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Warszawa 2005.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
 
Obozy YMCA - nasza oferta
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
Inicjatywa Andrzeja Rumianowskiego, Prezesa Ogniska Miło¶ników Polskiego Jazzu ZMCh Polska YMCA w Warszawie

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"
komunikaty            serwisowe
poleć ten serwis znajomemu