Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"   Poleć znajomemu    
         english     pobierz     linki     napisz     kontakt     home        

YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp
LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
2017-06-11
XLI Walne Zebranie Delegatów ZMCh Polska YMCA

W dniu 10 czerwca odbyło się  XLI  Walne Zebranie Delegatów Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA".

Przewodniczącym zebrania wybrano kol. Adama Goncerz, z-pcą został kol. Andrzej Nowicki a sekretarzem Andrzej Drewniak.

Po wysłuchaniu sprawozdania ustępującego Prezesa i Rady Krajowej oraz dyskusji, Walne Zebranie Delegatów Polskiej YMCA jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującym władzom związku.

WZD jednogłośnie zaaprobowało rekomendację dotyczącą działalności programowej Biura Głównego ZMCh Polska YMCA  oraz Plan działalności ZMCh Polska YMCA na lata 2017-2020.

W wyniku wyborów w kadencji  2017-  2020 Rada Krajowa składa się z następujących osób:

1. Adam Goncerz (Kraków) -  prezes,
2. Andrzej Nowicki (Lublin) - wiceprezes, skarbnik Rady Krajowej,
3. Grzegorz Arabczyk (Gdynia) - wiceprezes,
4. Zbigniew Górka (Częstochowa) - wiceprezes,
5. Andrzej Drewniak (Kraków) - sekretarz Rady Krajowej,
6. Krzysztof Sadowski (Warszawa) - członek Rady Krajowej,
7. Rafał Kusa (Kraków) - członek Rady Krajowej,
8. Janusz Koza (Kraków) - członek Rady Krajowej,
9. Marek Prus (Warszawa) - członek Rady Krajowej,
10. Sławomir Sidor (Zamość) - członek Rady Krajowej.
 
Główną Komisję Rewizyjną, wybrano w składzie:

1. Sławomir Rudawski (Kraków) - przewodniczący,
2. Zdzisława, Grażyna Kulesza (Warszawa) - członek GKR,
3. Andrzej Rumianowski (Warszawa) - członek GKR,
4. Janusz Sztandara (Kraków) - członek GKR,
5. Piotr Krawczyk (Częstochowa) - członek GKR.LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
 
Obozy YMCA - nasza oferta
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
Inicjatywa Andrzeja Rumianowskiego, Prezesa Ogniska Miło¶ników Polskiego Jazzu ZMCh Polska YMCA w Warszawie

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"
komunikaty            serwisowe
poleć ten serwis znajomemu