KARTA INFORMACYJNA  
Nazwa Ponad Granicami
Termin 2006-11-04  do  2006-11-09
Miejscowość Lublin, Mińsk
Pobierz plik:  informacja o spotkaniu
POWRÓT