Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"   Poleć znajomemu    
         english     pobierz     linki     napisz     kontakt     home        

YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp
WRÓĆ DO LISTY DOKUMENTÓW 
Zasady z Kampali
VI Światowa Rada YMCA, która miała miejsce w lipcu 1973 r. w Kampali (Uganda), przyjęła następujące zasady:
Baza Paryska mówi, że Chrystus znajduje się w centrum ruchu YMCA, który przedstawia jako światowe braterstwo, jednoczące Chrześcijan wszystkich wyznań. Jest to zgodne z otwartą polityką członkostwa, włączającą ludzi bez względu na wiarę, wiek, płeć, rasę i sytuację materialną. Baza Paryska nie określa warunków członkostwa YMCA poszczególnych krajów. Kompetencje te pozostawia ymcom - członkom Aliansu Światowego. Baza wyjaśnia, że członkowie Aliansu mają pełną swobodę w wyrażaniu swoich celów, określanych w ścisłym odniesieniu do potrzeb i aspiracji tych, którym mają służyć, pod warunkiem, że zostaną uznane przez Alians Światowy za zgodne z Bazą. Uwzględniając charakter YMCA w poszczególnych krajach obecnie, dokument ten, przyznający Bazie Paryskiej poczesne miejsce pośród różnych Ymek i ich członków, nakazuje wszystkim, aby:
1. Pracować na rzecz równouprawnienia wszystkich ludzi.
2. Pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa, w którym związki pomiędzy ludźmi opierać się będą na miłości i zrozumieniu.
3. Zarówno w YMCA, jak i w społeczeństwie, jego organizacji i instytucjach, stwarzać warunki rozwoju, które opierać się będą na praworządności, głębi i kreatywności.
4. Rozwijać przywództwo i modele programów, które pokażą różnorodność i głębie Chrześcijańskich doświadczeń.
5. Pracować nad wszechstronnym rozwojem każdego człowieka.

WRÓĆ DO LISTY DOKUMENTÓW 
 
Obozy YMCA - nasza oferta
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
Inicjatywa Andrzeja Rumianowskiego, Prezesa Ogniska Miło¶ników Polskiego Jazzu ZMCh Polska YMCA w Warszawie

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"
komunikaty            serwisowe
poleć ten serwis znajomemu