Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" Dodaj do ulubionych       Poleć znajomemu    
         english     zapytaj     pobierz     goście     linki     mailing     napisz     kontakt     home        
sondaCzy w tegoroczne wakacje przynajmniej dwa tygodnie spędzisz poza miejscem swojego zamieszkania ?
nie
tak
zobacz wyniki
archiwum sond
YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp

Małopolska

Metro w Krakowie
WRÓĆ DO LISTY DOKUMENTÓW 
Challenge 21
Dokument przyjęty podczas 14. Rady Światowej YMCA w 1998 r. we Frechen (Niemcy) określa obowiązki, które YMCA mogłaby przyjmować w nowym milenium, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Zawarty w "Challenge 21" potencjał zadań ukazuje pozycję YMCA w szerszym aspekcie społecznym. "Challenge 21" może być odbierany jako krok naprzód we współczesnym rozumieniu Misji YMCA w naszych czasach, zachowując Bazę Paryską jako podstawę Misji YMCA. Mimo że świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej skomplikowany, jesteśmy zobowiązani szukać dróg, na których pozostaniemy otwarci na wyzwania współczesności, lecz jednocześnie tak samo, albo nawet bardziej, będziemy związani z naszymi korzeniami.

Przyjmując Bazę Paryską z 1855 r. jako niezmienną podstawę określającą Misję YMCA, na progu trzeciego tysiąclecia deklarujemy, że YMCA jest Chrześcijańskim, ekumenicznym, wolontarystycznym ruchem o światowym zasięgu, dla kobiet i mężczyzn, szczególnie nastawionym na rzeczywiste włączenie się młodych ludzi. YMCA bierze udział w chrześcijańskim ideale tworzenia społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawa do pełni życia dla wszelkich stworzeń.

Wzywamy wszystkich członków YMCA do skoncentrowania swoich działań na określonych wyzwaniach, które są zgodne z ich własnym rozumieniem wyzwań. Te wyzwania staną się ewolucją Zasad z Kampali.

Głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa i dążyć do duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju ludzkości jako całych społeczeństw i poszczególnych jednostek. Umacniać wszystkich, w szczególności młodych ludzi i kobiety, do brania większej odpowiedzialności i przejmowania przywództwa na wszystkich poziomach i pracy ukierunkowanej na sprawiedliwe społeczeństwo.

Popierać i promować prawa kobiet i prawa dzieci.

Sprzyjać dialogowi i partnerstwu między ludźmi różnych wyznań i ideologii.

Sprzyjać zachowaniu tożsamości kulturowej ludzi oraz promować odnowę kulturalną.

Angażować się w prace na rzecz solidarności z biednymi i wysiedlonymi, prześladowanymi z powodów rasowych, przekonań religijnych oraz na rzecz mniejszości etnicznych.

Włączać się jako mediatorzy w sytuacjach konfliktów i pracować nad znaczącym udziałem i rozwojem ludzi w ich samookreśleniu.

Bronić dzieła Bożego stworzenia przed wszelkim zniszczeniem, zachowując zasoby i bogactwa ziemi dla przyszłych pokoleń. W obliczu tych wyzwań, YMCA powinna rozwijać wzory współpracy na wszystkich poziomach, które umożliwiają samowystarczalność i samostanowienie.
WRÓĆ DO LISTY DOKUMENTÓW 
Twój komentarz może być pierwszy
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
  
Obozy YMCA - nasza oferta
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
Inicjatywa Andrzeja Rumianowskiego, Prezesa Ogniska Miłośników Polskiego Jazzu ZMCh Polska YMCA w Warszawie
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"
komunikaty            serwisowe
poleć ten serwis znajomemu