Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"   Poleć znajomemu    
         english     pobierz     linki     napisz     kontakt     home        

YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp
WRÓĆ DO LISTY DOKUMENTÓW 
Challenge 21
Dokument przyjęty podczas 14. Rady Światowej YMCA w 1998 r. we Frechen (Niemcy) określa obowiązki, które YMCA mogłaby przyjmować w nowym milenium, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Zawarty w "Challenge 21" potencjał zadań ukazuje pozycję YMCA w szerszym aspekcie społecznym. "Challenge 21" może być odbierany jako krok naprzód we współczesnym rozumieniu Misji YMCA w naszych czasach, zachowując Bazę Paryską jako podstawę Misji YMCA. Mimo że świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej skomplikowany, jesteśmy zobowiązani szukać dróg, na których pozostaniemy otwarci na wyzwania współczesności, lecz jednocześnie tak samo, albo nawet bardziej, będziemy związani z naszymi korzeniami.

Przyjmując Bazę Paryską z 1855 r. jako niezmienną podstawę określającą Misję YMCA, na progu trzeciego tysiąclecia deklarujemy, że YMCA jest Chrześcijańskim, ekumenicznym, wolontarystycznym ruchem o światowym zasięgu, dla kobiet i mężczyzn, szczególnie nastawionym na rzeczywiste włączenie się młodych ludzi. YMCA bierze udział w chrześcijańskim ideale tworzenia społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawa do pełni życia dla wszelkich stworzeń.

Wzywamy wszystkich członków YMCA do skoncentrowania swoich działań na określonych wyzwaniach, które są zgodne z ich własnym rozumieniem wyzwań. Te wyzwania staną się ewolucją Zasad z Kampali.

Głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa i dążyć do duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju ludzkości jako całych społeczeństw i poszczególnych jednostek. Umacniać wszystkich, w szczególności młodych ludzi i kobiety, do brania większej odpowiedzialności i przejmowania przywództwa na wszystkich poziomach i pracy ukierunkowanej na sprawiedliwe społeczeństwo.

Popierać i promować prawa kobiet i prawa dzieci.

Sprzyjać dialogowi i partnerstwu między ludźmi różnych wyznań i ideologii.

Sprzyjać zachowaniu tożsamości kulturowej ludzi oraz promować odnowę kulturalną.

Angażować się w prace na rzecz solidarności z biednymi i wysiedlonymi, prześladowanymi z powodów rasowych, przekonań religijnych oraz na rzecz mniejszości etnicznych.

Włączać się jako mediatorzy w sytuacjach konfliktów i pracować nad znaczącym udziałem i rozwojem ludzi w ich samookreśleniu.

Bronić dzieła Bożego stworzenia przed wszelkim zniszczeniem, zachowując zasoby i bogactwa ziemi dla przyszłych pokoleń. W obliczu tych wyzwań, YMCA powinna rozwijać wzory współpracy na wszystkich poziomach, które umożliwiają samowystarczalność i samostanowienie.

WRÓĆ DO LISTY DOKUMENTÓW 
 
Obozy YMCA - nasza oferta
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
Inicjatywa Andrzeja Rumianowskiego, Prezesa Ogniska Miło¶ników Polskiego Jazzu ZMCh Polska YMCA w Warszawie

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"
komunikaty            serwisowe
poleć ten serwis znajomemu